Der findes mange måder at skaffe leverandører på. Hvilke du skal vælge kommer helt an på hvilket sortiment af varer du vil sælge. Såfremt du sælger fysiske forbrugsvarer såsom tøj, elektronik mv. gælder det om at komme så tæt på producenten som muligt. Kan du aftage direkte fra producenten er det at foretrække. Jo flere mellemled der er imellem dig og producenten, desto dyrere er varen og din profit er derfor mindre. 

Der findes dog en del ikke uvæsentlige ulemper i forbindelse med at aftage direkte fra producenten. Er der tale om en udenlandsk producent skal du typisk aftage en større mængde for at de vil sælge til dig. Idet de sælger dig en større mængde varer har du en større kapitalbinding og en større risiko forbundet med varerne. 

Den store kapitalbinding er ikke den eneste problematik du skal overveje. Der er også told og import besværlighederne. Kommer varerne fra et ikke EU-land skal de tolddeklareres og er der tale om fødevarer skal disse godkendes i henhold til dansk lovgivning. 

Så overvej nøje hvor du vil skaffe dine varer fra, og prøv evt. at finde ud af hvor dine konkurrenter får varerne fra. Du kan tjene mange penge ved at importere dem direkte, og muligvis være den eneste, som sælger varen. Der er dog mange risici forbundet med denne handelsform.