Der er nogle kedelige aspekter du skal have styr på når du laver din webshop. Det er gældende lovgivning.

E-handelsloven


Den første lov der finder anvendelse i din webshop er e-handelsloven. Denne lov relaterer sig til varer og tjenesteydelser som bliver solgt via nettet. Det kan tilrådes at læse lovteksten igennem i sin helhed, men jeg vil gerne fremlægge nogle af de vigtigste elementer. 

Markedsføringsloven


Den næste lov som finder anvendelse i forbindelse med din webshop er markedsføringsloven. Som med e-handelsloven kan det anbefales at læse lovteksten igennem i sin helhed. Det vigtigste element i denne lovtekst er at der står i loven at du er forpligtiget til at handle efter god markedsføringsskik. Med andre ord er du ved lov forpligtet til at handle i god tro og markedsføre dig selv herefter. Det vil sige du må ikke markedsføre produkter som du ved ikke kan indfri det som de lover, og du må ikke anprise din webshop eller produkter hvis anprisningen ikke passer. 

Persondataloven


Den sidste lov, som er interessant for din webshop er persondataloven. Der er visse regler og guidelines i forbindelse med opbevaring af folks data som du skal have styr på i forbindelse med en eventuel kundedatabase. 

Regler for brug af cookies


En ting som det er en god ide at have styr på er reglerne for brug af cookies. I disse regler står der en del omkring brugen af cookies og omkring hvordan dine kunder skal adresseres i forhold til brugen af disse. Kunderne skal adviseres om at din hjemmeside anvender cookies. 

Udover disse 4 regler og love er der nogle få andre som kan være relevante, f.eks. købeloven og aftaleloven. Disse love beskriver forholdende omkring hvornår køb og aftaler er bindende. 

Nedenstående er der links til de forskellige love og regler:

Aftaleloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=82218
E-handelsloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25854 
Købeloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=1419 
Markedsføringsloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=140282 
Persondataloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=828 
Regler for brug af cookies: http://www.erhvervsstyrelsen.dk/cookies