Det er vitalt at du har en forretningsplan inden du går i gang. Det er at betragte som din bibel. I forretningsplanen indgår alle de væsentligste fremgangsmåder for din forretning. 

Er i flere mennesker om forretningen er det en god ide at beskrive arbejdsfordelingen, ansvarsfordelingen og overskudsfordelingen. Det gør at I kan referere til denne såfremt der opstår uenigheder imellem jer, og det vil der ofte gøre når der er penge involveret. 

Andre punkter som er gode at have med i forretningsplanen er opremsning af forskellige datoer, og hvor langt man skal være nået når en given dato er nået. For eksempel kan man have et mål om at ens webshop starter en given dato, og der kan være et mål om en vis volumen til en anden given dato. 

Din forretningsplan er en plan for hvordan du planlægger at din forretning kommer til at forløbe. Den vil ikke være præcis når du starter op og du kan roligt regne med at revidere i den. Men når du overvejer at starte en webshop op så giv dig tid til at skrive en omfattende forretningsplan. Du skal opsætte så mange scenarier som muligt og hvorledes du vil agere hvis de sker. 

Et af de kedelige punkter i en forretningsplan kan også være en beskrivelse af succes og fiasko kriterier. Det er ikke alle webshops som klarer sig i det ekstremt konkurrenceprægede marked som internettet er i dag, og derfor er det en god idé på forhånd at opremse nogle punkter som, hvis du ikke når dem, bevirker at du lukker forretningen. Ellers kan du risikere at kæmpe i årevis uden at nå de resultater som du gerne vil opnå. 

I forretningsplanen er det også en god idé at have et opstartsbudget med. Dette budget inkluderer det beløb som det koster at starte webshoppen og det månedlige beløb som det koster at have den kørende. Dette budget er vitalt, for med det kan du se hvor længe du kan holde din webshop kørende.