Har du fulgt denne guide skulle der være stor sandsynlighed for at du får en velfungerende webshop op at køre. Der er mange ting som er vigtige når du starter din webshop, og vi har forsøgt at afdække de fleste.

Det sidste råd når du starter din webshop er at sørge for at være forberedt. Sæt dig ind i markedet du vil gå ind i. Sørg for at analysere dine konkurrenter, analyser branchens udvikling. Jo flere ting du har undersøgt inden du går i gang desto flere forholdsregler kan du træffe, og jo større er din mulighed for succes. 

Har du spørgsmål eller forslag til emner til denne guide er du altid velkommen til at skrive til os via kontaktformularen på denne hjemmeside. 

Held og lykke med din webshop!